Spanning. Snelheid. Spektakel.

Spanning. Snelheid. Spektakel.

Spanning. Snelheid. Spektakel.

Spanning. Snelheid. Spektakel.

Spanning. Snelheid. Spektakel.

Spanning. Snelheid. Spektakel.

Spanning. Snelheid. Spektakel.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

§ 1. RESERVATIES

Reservaties zijn pas definitief wanneer u een herbevestiging van ons heeft gekregen.

§ 2. BETALINGSVOORWAARDEN

Bij reservatie van een kartheat of een arrangement kan er een voorschot gevraagd worden . Het
bedrag van het voorschot wordt duidelijk gecommuniceerd door Indoorkarting Lommel/LSG INVEST
BVBA en kan een vast bedrag voor een arrangement zijn of een bedrag per deelnemer.

Betalingen gebeuren steeds in €.

Het betaalde voorschot is niet restitueerbaar .

Bij niet-betaling van het voorschot behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

Het openstaand saldo is op de dag zelf betaalbaar per kaart of cash.

§ 3. ADMINISTRATIEKOSTEN

Alle facturen voor een totaalbedrag beneden de 124 € , exclusief BTW, zullen worden vermeerderd
met 15 € aan administratiekosten.

§ 4. AANSPRAKELIJKHEID

De bvba LSG INVEST /IndoorkartingLommel  is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor
gebeurlijke ongevallen. De koper neemt kennis van het feit dat karting risico’s inhoudt, zoals alle
andere gemotoriseerde sporten. De bvba LSG INVEST /IndoorkartingLommel beveelt haar klanten
aan om een tijdelijke uitbreiding van zijn (arbeids)ongevallenverzekering – of een andere bijkomende
verzekering – af te sluiten voor de duur van het evenement. De koper verbindt zich ertoe, de bvba
LSG INVEST /IndoorkartingLommel te vrijwaren voor zodanige aanspraken.

§ 5. NO SHOW of NIET KOMEN OPDAGEN of ANNULATIE

Reservaties die het nalaten om 7 dagen vooraf de datum van de prestatie te annuleren, dienen het
volledige bedrag van de reservatie te betalen.

Het betaalde voorschot vervalt bij elke annulatie .

§ 6. GESCHILLEN

Voor alle geschillen betreffende de overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van het
arrondissement Hasselt bevoegd

Translate »